Νομική ειδοποίηση

Εφαρμοστέος Νόμος - Διαφωνίες

Οι επισκέπτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.biosteel.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους.
Σε περίπτωση διαφωνίας που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.biosteel.gr ή με τα προϊόντα ή τiς υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης της.
Σε περίπτωση μη επίτευξης εξωδικαστικής επίλυσης, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.