Όροι παροχής υπηρεσιών

Όροι Χρήσης

H ιστοσελίδα www.biosteel.gr αποτελεί τον δικτυακό χώρο παρουσίασης και πώλησης προϊόντων της νόμιμα εκπροσωπούμενης εταιρίας με την επωνυμία TZELALIS GROUP (Π.& Γ. ΤΖΕΛΑΛΗΣ Ο.Ε.) (Α.Φ.Μ. 999441600, ΔOΥ: Αμαρουσίου) στο εξής αποκαλούμενη «η Εταιρία».
Οι επισκέπτες/μέλη/πελάτες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες/πληροφορίες/υλικό με την αποδοχή από πλευράς τους των κάτωθι Όρων Χρήσης.
Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση παραγγελιών μέσω του www.biosteel.gr σημαίνει αυτόματη αποδοχή των Όρων Χρήσης.

Άδεια Χρήσης και Πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Η www.biosteel.gr παρέχει στους πελάτες της, περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.biosteel.gr, για την τοποθέτηση παραγγελιών και την επικοινωνία με την εταιρία.

Οι επισκέπτες του www.biosteel.gr διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα www.biosteel.gr σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφόσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει την www.biosteel.gr, ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο.

Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την www.biosteel.gr.

Περιορισμός της Ευθύνης από τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.biosteel.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την www.biosteel.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία.
Η Εταιρία και το www.biosteel.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις περιγραφές των προϊόντων, ενημερωτικά δελτία κλπ. δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρική συμβουλή / υπόδειξη.
Συνεπώς η Εταιρία μέσω του www.biosteel.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης από λανθασμένη χρήση των πληροφοριών από τον χρήστη.

Ευθύνη του Χρήστη

Όσον αφορά στη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα και δεσμεύεται ότι είναι άνω των 18 ετών.
Σε περίπτωση ανήλικου χρήστη, αυτό δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνο με την επιτήρηση/έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα του.
Ο χρήστης υποχρεούται και αναλαμβάνει την ευθύνη να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης.
Η οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς ικανούς να προκαλέσουν προβλήματα λειτουργίας στην παροχή των υπηρεσιών του είναι απαγορευμένη.
Οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται τον αποκλεισμό του χρήστη από την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και αναλαμβάνει την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα υπό τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών, να διακόψει λογαριασμούς, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει το περιεχόμενο τους, ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά την απόλυτη κρίση της.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε το www.biosteel.gr, αποστέλλετε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (email), επικοινωνείτε με το www.biosteel.gr με ηλεκτρονικό τρόπο.
Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του www.biosteel.gr, κατ' αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο.
Συμφωνείται εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι ο χρήστης θα τηρεί όλες τις διατυπώσεις – υποχρεώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο www.biosteel.gr, όπως, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.biosteel.gr και της εταιρίας και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται αυστηρά η συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών καθώς και οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και του περιεχομένου του, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας.

Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) ενημερωτικά δελτία newsletters, αυτά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.
Η εταιρία διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα άρνησης εγγραφής κάποιου χρήστη στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.
Η Εταιρία δύναται νομίμως να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, για την αποστολή και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων, εκτός αν ο παραλήπτης ρητά αρνηθεί κάτι τέτοιο.
Η αλληλογραφία με την ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη για θέματα που αφορούν τυχόν παραγγελίες του, δεν αποτελούν ενημερωτικά μηνύματα, κατά την έννοια του παρόντος.

Περιγραφές Προϊόντων

To www.biosteel.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τις περιγραφές των προϊόντων που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.
Εντούτοις, το www.biosteel.gr δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις περιγραφές των προϊόντων, ενημερωτικά δελτία κλπ. δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρική συμβουλή / υπόδειξη.
Συνεπώς η Εταιρία μέσω του www.biosteel.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης από λανθασμένη χρήση των πληροφοριών από τον χρήστη.